طراحی سایت
شنبه 12 آذر 1401.
Dec 03 2022.
/

3

  

Welcom to "CIBIM"!

 11  22  66
 33  44  55

FEB

اطلاعات درجه 3

2هزار تومان

اطلاعات درجه 2

5هزار تومان

اطلاعات دست اول

10هزار تومان

اطلاعات سفارشی

0هزار تومان
Ghavaanin 

برای تهیۀ هر دسته از اطلاعات فوق، آن را به سبد خرید اضافه کنید.

SabadIcon

توصیف اطلاعات             سبد خرید 

 Sabad

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 logo-samandehi

    BarCode 

 

 

تماس با ما

                                 7500 360 0901

Telefon                                06142543735

                            CIBIM1394@yahoo.com

درباره ما

"بانک جامع اطلاعات بازار ایران"

یک مغازه، فروشگاه، بنگاه و یا مرکز خدماتی نیست!

بلکه یک اطلاعرسان عمومی بازار شهرستان شماست.

رویکرد اصلی "بانک جامع" عمدتاً تبلیغات و اطلاعرسانی است.