طراحی سایت
شنبه 11 تير 1401.
Jul 02 2022.
/

3

اطلاعات سفارشی

0هزار تومان

اطلاعات سفارشی؛ برای زمانیست که شما به‌طور سفارشی، اطلاعات خاصی را از کالاها و/یا خدمات بازار شهرستان خود بخواهید. مثلاً نشانی دقیق تمام پزشک‌های متخصص قلب شهرستان محل اقامت خود را بخواهید. یا برای زمانیست که اطلاعات کالاها و/یا خدمات مجموعه‌ای و با حجم کلان را طلب کنید. مثلاً نشانی و تلفن تمام بُنکداران منطقۀ خود را بخواهید و یا برای زمانیست که اطلاعات کالاها و/یا خدمات گران‌بها مثل اطلاعات شرکت‌های ساختمانی ‌کنترات‌ساز که کار آن‌ها هزینۀ نسبتاً بالایی دارد را برای مقایسۀ هزینه‌هایشان مطالبه نمایید. تعیین هزینه برای این موارد فوق و دیگر موارد مشابه به‌دلیل معلوم‌نبودن حجم کار اطلاعات‌یابی، توسط کارشناس بانک جامع صورت می‌گیرد و به شما اعلام می‌شود.

چون تهیۀ اطلاعات غیرآماده و ناموجود در دیتابیس "بانک جامع اطلاعات بازار ایران" حتی با کمک ابزارهای این "بانک جامع" سخت و زمانبر است، بهعنوان مثال اگر شما آدرس کل مهدکودکهای شهرستان را بهصورت یک لیست و یا بهشکل درجشده در نقشۀ شهرستان بخواهید، طبعاً هزینۀ آن در صورت سفارش شما متناسب با حجم کار تهیۀ آن خواهد بود.

قیمت ها
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

تماس با ما

                                 7500 360 0901

Telefon                                06142543735

                            CIBIM1394@yahoo.com

درباره ما

"بانک جامع اطلاعات بازار ایران"

یک مغازه، فروشگاه، بنگاه و یا مرکز خدماتی نیست!

بلکه یک اطلاعرسان عمومی بازار شهرستان شماست.

رویکرد اصلی "بانک جامع" عمدتاً تبلیغات و اطلاعرسانی است.