اطلاعات سفارشی

0هزار تومان

اطلاعات سفارشی؛ برای زمانیست که شما به‌طور سفارشی، اطلاعات خاصی را از کالاها و/یا خدمات بازار شهرستان خود بخواهید. مثلاً نشانی دقیق تمام پزشک‌های متخصص قلب شهرستان محل اقامت خود را بخواهید. یا برای زمانیست که اطلاعات کالاها و/یا خدمات مجموعه‌ای و با حجم کلان را طلب کنید. مثلاً نشانی و تلفن تمام بُنکداران منطقۀ خود را بخواهید و یا برای زمانیست که اطلاعات کالاها و/یا خدمات گران‌بها مثل اطلاعات شرکت‌های ساختمانی ‌کنترات‌ساز که کار آن‌ها هزینۀ نسبتاً بالایی دارد را برای مقایسۀ هزینه‌هایشان مطالبه نمایید. تعیین هزینه برای این موارد فوق و دیگر موارد مشابه به‌دلیل معلوم‌نبودن حجم کار اطلاعات‌یابی، توسط کارشناس بانک جامع صورت می‌گیرد و به شما اعلام می‌شود.

چون تهیۀ اطلاعات غیرآماده و ناموجود در دیتابیس "بانک جامع اطلاعات بازار ایران" حتی با کمک ابزارهای این "بانک جامع" سخت و زمانبر است، بهعنوان مثال اگر شما آدرس کل مهدکودکهای شهرستان را بهصورت یک لیست و یا بهشکل درجشده در نقشۀ شهرستان بخواهید، طبعاً هزینۀ آن در صورت سفارش شما متناسب با حجم کار تهیۀ آن خواهد بود.

قیمت ها
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH