طراحی سایت
شنبه 12 آذر 1401.
Dec 03 2022.
/

3

طریقۀ استفادۀ مشتریان از اطلاعات "بانک جامع"

محصول "بانک جامع"، فقط اطلاعات بازار میباشد.

مشتریان می‌توانند به سایت مراجعه کرده و در قسمتهای تعیینشده، هر درخواست یا سوالی را که مطلوب نظرشان است وارد کرده سپس به بخش درگاه پرداخت اینترنتی وارد شده و هزینۀ مربوطه را به صورت آنلاین پرداخت نمایند و در نهایت اطلاعات کامل مورد نیاز خود را دریافت ‌کنند.

 

هزینۀ استفادۀ از اطلاعات

هزینۀ لازم برای کسب اطلاعات خرید جهت کالاهای پایینتر از دو میلیون تومان و کالاهای بالاتر از دو میلیون تومان بهترتیب پنج و ده هزار تومان میباشد. 

 

تماس با ما

                                 7500 360 0901

Telefon                                06142543735

                            CIBIM1394@yahoo.com

درباره ما

"بانک جامع اطلاعات بازار ایران"

یک مغازه، فروشگاه، بنگاه و یا مرکز خدماتی نیست!

بلکه یک اطلاعرسان عمومی بازار شهرستان شماست.

رویکرد اصلی "بانک جامع" عمدتاً تبلیغات و اطلاعرسانی است.