طراحی سایت
شنبه 12 آذر 1401.
Dec 03 2022.
/

3

مایل به استفاده از هر نوع پرداخت هستید روی عکس مربوط به آن کلیک کنید.

 00  پس از واریز هزینه، کد پیگیری آن را نزد خود نگهدارید.

طبعاً پرداخت اینترنتی شما زمانی قطعی محسوب میشود که کد پیگیری قبض واریزی را ارائه فرمایید. 

 

 Kart

با پرداخت آنلاین مشکل دارید؟

درصورت داشتن مشکل با پرداخت آنلاین، به صورت کارت به کازت پرداخت خود را انجام دهید.

پس از واریز هزینه به کارت بانک ملی با شمارۀ 16 رقمی زیر، کد پیگیری آن را نزد خود نگهدارید.

6037-9918-6378-5584

طبعاً پرداخت کارتبهکارت شما زمانی قطعی محسوب میشود که کد پیگیری قبض واریزی را ارائه فرمایید. 


 

 

تماس با ما

                                 7500 360 0901

Telefon                                06142543735

                            CIBIM1394@yahoo.com

درباره ما

"بانک جامع اطلاعات بازار ایران"

یک مغازه، فروشگاه، بنگاه و یا مرکز خدماتی نیست!

بلکه یک اطلاعرسان عمومی بازار شهرستان شماست.

رویکرد اصلی "بانک جامع" عمدتاً تبلیغات و اطلاعرسانی است.